Vandringslederna i Falekvarna

Falekvarna-ravinen är en unik både natur- och kulturupplevelse, där mycken grönska och många blommor samsas på en mycket liten yta. 

Det är också ett slående exempel på en mycket tidig och sinnrik förindustriell satsning, där elva eller fler kvarnar använde och återanvände samma vatten och samma kraft för att alla kunna driva sina kvarnar. Vandringslederna följer för det mesta vattnet, antingen själva bäcken eller också de rännor som genom århundradena byggts för att kunna reglera flödena. På några ställen lämnar dock lederna Kvarnabäcken för att i stället presentera vandrarna för den storslagna utsikten över Ätradalen och mot Ålleberg. 

   

Vandringslederna når du från Väg 47 där kringelskylten KVARNMILJÖ samt ”Enåsen” leder dig rätt. Omkring 500 meter in på denna väg finns en asfalterad Parkeringsplats med Informationstavla och annan information. Därifrån väljer du att gå den VÄSTRA eller ÖSTRA leden. Den västra passerar Tomtens Kvarn, den östra Mellomkvarn och Kaffekvarnen. Den Västra leden har två olika slingor, en kortare och en längre, medan den östra idag är en återvändsgränd där du vid Nätered/Bosebacken får vända och gå tillbaka. Föreningen hoppas dock utvidga denna led så att även den blir en rundslinga.


En utförligare vägbeskrivning hittar du här


 

Klicka på bilderna för att se dem i fullformat