Skolor i Slöta, Vartofta, Smeby och Falekvarna


Utdrag ur Slötas sockenstämmo- och kyrkostämmoprotokoll åren 1843-1887. Övriga uppgifter är hämtade ur avskrifter av Falköpings tidning.


Klicka här för att läsa


Avskrifter från Falköpings tidning 1866 – 1933


Dessa "urklipp" ur Falköpings Tidning har hämtats från avskrifter som föreningens förste ordförande, Stig Johansson från Stommen i Smeby, gjorde för hand under många år.
Avskrifterna har till största delen anknytning till Slöta socken. Från en del år finns mycket material medan det från andra år är mindre eller ingenting alls.


Klicka här för att läsa


Protokoll funna i slutet av sockenstämmo- och kyrkostämmoboken för Slöta


Slagsmålet i Fattigstugan


Klicka här för att läsa