EVENEMANG:

  • Tipspromenad på Ålleberg alla onsdagar under maj till och med augusti.
  • Under sommaren anordnar hembygdsföreningen Trivselkvällar med sång och musik i Kaffekvarnen, Mellomkvarn.

 Våra evenemang genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan