Bondehemmets kvarn var en överfallskvarn med 4 alnars fallhöjd. Kvarnen hade ett vattenhjul och två malstenspar.

Bondehemmets kvarn var en s.k. tull-mjölskvarn, liksom flertalet av kvarnarna längs Kvarnabäcken. Det innebar att man betalade tull till kvarnägaren för varje tunna säd man malde. Tullen kunde bestå av omald säd. Mjölnaren fick sedan sin del av tullen.

Man odlade och malde huvudsakligen havre och råg på Falbygden.

Kvarnbyggnaden byggdes om vid 1800-talets början. I kvarnen fanns mjölnarbostad med rum och kök.

Kvarnen var i drift fram till 1925-26. Kvarnhuset revs 1934.

Detta är vad som fanns kvar av Bondehemmets kvarn år 2010.

Detta är vad som fanns kvar av Bondehemmets kvarn år 2010.