Slöta Natur och Hembygdsförening


Startade 1976 och har idag omkring 250 medlemmar.

Föreningen har en omfattande verksamhet med många olika grenar.


  • Vård av och aktiviteter vid våra två fastigheter, Mellomkvarn och Tomtens kvarn. Vi försöker hålla traditioner och kunskaper kring de historiska vattenkvarnarna och det mycket speciella sättet att mala vid liv.
  • Programverksamhet med vandringar, föreläsningar och trivselkvällar i Mellomkvarn samt tipspromenader på Ålleberg.
  • Iordningställande och vård av två vandringsleder i det vackra Falekvarna med broar, spänger, trappor och klappgrindar genom det dramatiska delta som Kvarnabäcken och dess olika rännor genom flera tusen år har skapat.
  • Insamling och avfotografering av dokument och gamla fotografier på människor och miljöer inom Slöta socken.
  • Natur- och kulturvandringar kring botanik, geologi och historia.
  • Uppskyltning av torp, kvarnar och andra sevärdheter.