Bosebackens kvarn var en överfallskvarn med 4 alnars fallhöjd. Kvarnen hade ett vattenhjul och ett malstenspar.

Enligt uppgift hörde kvarnen till Fårdala 1645, men övergick senare till Orreholmens kungsgård. Bosebackens kvarn friköptes vid mitten av 1800-talet.

Vattenkraften utnyttjades även för tröskning.

Kvarnverksamheten upphörde omkring 1940 och kvarnbyggnaden revs 1967.

Bosebacken för länge sedan

Bosebacken för länge sedan

Så här såg det ut vid Bosebacken år 2010

Så här såg det ut vid Bosebacken år 2010