Örlids kvarn är en överfallskvarn med 4 alnars fallhöjd. Kvarnen har haft ett vattenhjul och ett malstenspar.

Den nuvarande kvarnen uppfördes 1909. Örlids kvarn låg tidigare omkring 75 m nedströms den nuvarande.

Den nya kvarnen försågs med de då så moderna konstkvarnstenarna, som var gjutna, till skillnad från de äldre, som var huggna ur natursten. De huggna stenarna kom från Lugnås utanför Mariestad. Konstkvarnstenarna tillverkades i Baskarp, vid Vättern.

I kvarnbyggnaden finns mjölnarbostaden kvar med ett rum och kök.

Kvarnverksamheten i Örlids kvarn upphörde 1918, men mjölnarbostaden kom att användas av mjölnaren i Mellomkvarn under 1920-talet.

I Örlids kvarn ”nötade” man klöverhylsor och –knopp, dvs. man rensade den tröskade klövern för att få frö till nästa års utsäde. Detta förekom i flera av kvarnarna i Falekvarna.

Örlid i äldre dagar

Örlid i äldre dagar

Så här ser det ut idag.

Så här ser det ut idag.