Möte med Slöta Natur och Hembygdsförening i mitten av 1970-talet. Från vä: Okänd, Astrid Lindblad, Tage Lindblad, okänd, Lennart Fredriksson, Josef Jakobsson, Ingrid Karlsson, Ted Rosvall, Sten Strandh, Sture Karsåker, Gunnar Hallberg, Hilner Hallberg, Helga Johansson, Stig Johansson, Dagmar Hallberg.

Möte med Slöta Natur och Hembygdsförening i mitten av 1970-talet. Från vä: Okänd, Astrid Lindblad, Tage Lindblad, okänd, Lennart Fredriksson, Josef Jakobsson, Ingrid Karlsson, Ted Rosvall, Sten Strandh, Sture Karsåker, Gunnar Hallberg, Hilner Hallberg, Helga Johansson, Stig Johansson, Dagmar Hallberg.