Krusekvarn är en överfallskvarn med 9 alnars fallhöjd. Kvarnen har haft ett vattenhjul och tre malstenspar.

Kvarnhuset ombyggdes och utökades 1897. Kvarnverksamheten pågick fram till 1930-talet.

Till kvarnen hör ett separat bostadshus för mjölnaren.

Krusekvarn som det ser ut idag.

Krusekvarn som det ser ut idag.

Kvarnhjulet i Krusekvarn

Kvarnhjulet i Krusekvarn