Ted Rosvall  Ordförande

Annelie Einarsson Kassör

Rosita Einarsson Sekreterare

Ulrika Grimling Vice Sekreterare

Dag Högrell Vice ordförande

Stefan Roslund Ledamot

Marianne Hjorth Ledamot

Kent Kardell Ledamot

Kontakta föreningen

Använd vårt kontaktformulär